Get Adobe Flash player

Pretraživanje
Anketa
Koji web preglednik koristite?
Internet Explorer
Google Chrome
SRWare Iron
Firefox
Opera
Safari
Neki drugi
Pogledajte rezulate
Kontakt podaci

MAIL:

taxirijeka@net.hr

kresimir@taxirijeka.com


Mob:+385.91.500.33.55

(0-24)

Ured:+385.51.33.51.38

(08-24)

KONTAKT OBRAZAC


Uvjeti korištenja usluga " Transfer Service"
Pravila i uvjeti korištenja usluga  U.O. " Transfer Service"

(u daljnjem tekstu Pravila)

 

A. OPĆE ODREDBE

A.1 Pod transferom se podrazumijeva prijevoz najmanje jednog putnika od polazne do završne točke putovanja.

Jedna od odabranih točaka transfera mora biti terminal - zračni, pomorski, željeznički ili autobusni.

Drugu točku transfera korisnik bira na način da odabere jednu od ponuđenih destinacija koja je najbliža željenoj adresi, a točnu adresu upisuje na za to predviđeno mjesto.

 

A.2 Transfer može biti u jednom smjeru ili povratni.

 

B. VRSTE TRANSFERA

B.1 Privatni transfer:

Ograničen broj putnika ovisno o vrsti vozila.

Putnike dočekuje vozač koji nosi natpis sa imenom  putnika. Vozač putnike vozi do željene adrese. Cijena prijevoza  izražena je po vozilu.

 

B.2 Dijeljeni transfer:

Neograničen broj putnika. Vrijeme od dolaska putnika do polaska transfera je maksimalno 60 minuta.

Transfer se vrši samo od zračne luke do odredišta i obrnuto. Cijena transfera je izražena po osobi.

 

B.3 Gradski "niskobuđetni" transfer:

Neograničen broj putnika. Maksimalno vrijeme čekanja 50 minuta.

Transfer se vrši od zračne luke do centra grada i obrnuto. Cijena transfera je izražena po osobi.

 

C. POSTUPAK REZERVACIJE PRIJEVOZA - TRANSFERA

C.1 Osoba koja želi izvršiti rezervaciju mora biti punoljetna i imati valjanu kreditnu karticu.

 

C.2 Rezervacija se vrši online, ispunjavanjem svih potrebnih obrazaca.

 C3.3 Rezervacija se mora izvršiti najmanje 24 sati prije početka transfera.

 

C.3 Osoba koja unosi podatke je odgovorna za njihovu ispravnost. Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno unesene ili neistinite podatke.

 

C.4 Osoba koja unosi podatke za grupne transfere prihvaća ova Pravila u ime cijele grupe i smatra se nosiocem svih prava i obveza proizašlih iz Pravila.

 

C.5 Rezervacija je valjana tek onda kada kartična kuća prihvati kreditnu karticu  naručitelja i kad se uspješno izvrši naplata.

 

C.6 Prijevoznik ne mora prihvatiti rezervaciju. Ako je rezervacija prihvaćena, naručitelj će na unesenu e-mail adresu dobiti poruku o potvrdi rezervacije.

U slučaju odbijanja rezervacije nakon izvršene uplate, uplaćeni iznos se vraća u cijelosti i u najkraćem mogućem roku.

 

C.7 Po obavljenom plaćanju naručitelj na svoju e-mail adresu dobija Račun sa svim detaljima rezervacije.

Ovaj Račun naručitelj je dužan pokazati vozaču prije početka transfera, zajedno sa valjanim dokumentom kojim dokazuje svoj identitet (osobni dokument s fotografijom).

 

C.8 Svaki Račun sadrži i jedinstveni identifikacijski kod. Taj kod se koristi za provjeru statusa rezervacije, za promjenu rezervacije ili za otkazivanje rezervacije, te kao referenca za daljnju komunikaciju između Prijevoznika i naručitelja.

 

D. PRTLJAGA

D.1 Svakom putniku je dopušteno ponijeti standardni kovčeg ili putne torbe, 

D.2 Dodatna ( vangabaritna- bickli, snowboard, surfboard ) prtljaga se naplaćuje.

Naručitelj je dužan unijeti točne podatke o dodatnoj prtljazi. Neprijavljeni višak prtljage se kod ulaska u vozilo naplaćuje po dvostrukoj cijeni.

 

D.3 Prijevoznik nije dužan osigurati prijevoz neprijavljene prtljage ako u vozilu nema dovoljno mjesta.

 

D.4 Prijevoznik nije odgovoran za sadržaj prtljage koju putnici unesu u vozilo.

 

E. PRIJEVOZ DJECE

E.1 Za prijevoz djece od 0 - 5 godina u  obvezno je sjedalo za djecu – prilikom rezervacije naručitelj je dužan naglasiti, a sjedalo osigurava "Transfer Service"

Budući da sjedalo za djecu zauzima jedno mjesto u vozilu, dijete se računa kao odrasli putnik.

 

E.2 U dijeljenom i privatnom prijevozu djeca  putuju  u  sjedalici. 

F. PROMJENE I OTKAZIVANJE REZERVACIJE

F.1 Naručitelj u svakom trenutku može promijeniti podatke iz rezervacije.

Administrativna naknada za promjene podataka se ne naplaćuje.

F.2 Ako je cijena novog transfera veća od cijene starog, cijena se uvećava za razliku.

Ako je cijena novog transfera manja od cijene starog, naručitelju se vraća preplaćeni iznos.

 

F.3 Otkazivanje transfera podliježe posebnim pravilima:

 

- u slučaju otkazivanja transfera 3 ili više dana prije ugovorenog datuma transfera naručitelju se vraća uplaćeni iznos umanjen za 74,00 kn

 

- u slučaju otkazivanja transfera 3 i manje dana prije ugovorenog datuma transfera naručitelju se NE vraća uplaćeni iznos

 

F.4 Ako je transfer otkazan unutar  zbog više sile (elementarne nepogode, smrtnog slučaja u užoj obitelji, teške bolesti člana obitelji .) naručitelju se vraća cjelokupni uplaćeni iznos.

Naručitelj je dužan uz zahtjev za otkazivanjem transfera zbog više sile priložiti i valjanu potvrdu o razlogu otkazivanja.

 

G. SIGURNOST PUTNIKA I VOZILA

G.1 Sva vozila kojima se vrši transfer su ispravna i osigurana u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 

G.2 Sva vozila imaju uplaćenu premiju osiguranja putnika

 

G.3 Putnik koji je pod očitim utjecajem alkohola, droge ili drugih nedozvoljenih sredstava neće biti pušten u vozilo i nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.

 

G.4 Putnik koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost vozača, ostalih putnika ili drugih sudionika u prometu biti će udaljen iz vozila, uz odgovarajuću prijavu nadležnoj policijskoj postaji.

 

G.5 Pušenje, konzumiranje alkohola ili droga u vozilu je strogo zabranjeno.

Izuzetak od ovog pravila su voda i bezalkoholna pića u bocama sa čepom.

O svemu ostalome odlučuje vozač ili agent Prijevoznika.

 

 

H. ODGOVORNOST

H.1 Prijevoznik se obvezuje sve usluge izvršiti odgovorno i profesionalno prema prijevozničkim običajima i normama, u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

 

H.2 Prijevoznik može svoja prava i obveze djelomično ili u cijelosti prenijeti na treću osobu ili osobe, prema vlastitom izboru i bez prethodne obavijesti, a fizička ili pravna osoba na koju su prebačena prava i obveze mora biti registrirana za obavljanje prijevozničke djelatnosti.

 

H.3 Prijevoznik nije odgovoran za kašnjenja u polasku ili dolasku izazvana nepredvidivim okolnostima, kao što su prometne gužve, iznimno loši vremenski uvjeti, poplave, oluje, požari i slično (viša sila), niti je u tom slučaju dužan putnicima nadoknaditi štetu.

 

H.4 U slučaju da ne možete uspostaviti kontakt sa Vašim vozačem  na dogovorenom  mjestu u dogovoreno vrijeme, obvezni ste odmah kontaktirati naš call-centar  +385(0)51/615-729, gdje ćete dobiti daljnje upute.

 

H.5 U slučaju da iz bilo kojeg razloga ne možete biti na dogovorenom  mjestu  početka transfera u dogovoreno vrijeme, obvezni ste odmah kontaktirati naš call-centar +385(0)51/615-729, gdje ćete dobiti daljnje upute.

 

H.6 Prijevoznik ne može garantirati vrijeme trajanja transfera. Svi podaci o trajanju transfera su približni. Putnici koji nastavljaju putovanje drugim prijevoznim sredstvima trebali bi ostaviti dovoljno vremena od planiranog kraja transfera do polaska drugog prijevoznog sredstva.

 

H.7 U slučaju da odabrani tip vozila iz bilo kojeg razloga nije raspoloživ, Prijevoznik se obvezuje izvršiti transfer drugim odgovarajućim vozilom.

 

H.8 Prijevoznik je jedini ovlašten za naplatu transfera. Nitko nema pravo u ime Prijevoznika tražiti nadoplatu ili mijenjati uvjete transfera, osim kad je to ovim Pravilima izričito određeno.

 

H.9 U slučaju da usluga nije izvršena, u potpunosti ili djelomično, Prijevoznik se obvezuje izvršiti povrat uplaćenog iznosa u cijelosti. Putnik je dužan pribaviti i predočiti dokaze u prilog svoje tvrdnje. Prigovor se mora dostaviti unutar 48 sati. Neutemeljeni i nepravovremeni prigovori neće se uzeti u obzir.

 

H.10 Prijevoznik se obvezuje sve prigovore razmotriti i donijeti odluku o njima u roku od 15 radnih dana.

 

H.11 U slučaju da naručitelj ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili dijela uplaćenog iznosa po bilo kojoj osnovi, Prijevoznik se obvezuje izvršiti povrat u roku od max.30 dana.

 

H.12 Sva sporna pitanja će se najprije pokušati riješiti dogovorom izvan suda.

 

H.13 Za sve sporove nadležan je sud u Rijeci.